SMSAPI Integration

Connect your SMSAPI account to send SMS campaigns right from User.com panel.

SMSAPI Integration

Jak używać?

Aby połączyć swoje konto SMSAPI z User.com w celu wysyłania wiadomości SMS do Twoich użytkowników, musisz mieć aktywne konto w SMSAPI.
Po integracji numer przypisany do Twojego konta będzie dostępny w panelu User.com.
  • Idź do swojego Panel SMSAPI i znaleźć Tokeny API (OAuth) sekcja pod Ustawienia API.
  • Tam musisz stworzyć token dla User.com, który pozwoli Ci na wysyłanie wiadomości SMS (Pamiętaj! Potrzebujesz skopiować Token, because it's visible only once).
  • Wróć do panelu User.com i przejdź do Ustawień Konfiguracja&IntegracjeSekcja SMSAPI
  • Tutaj musisz skonfigurować swoje dane uwierzytelniające i wkleić utworzony wcześniej Token.
  • Dziękujemy! Właśnie połączyłeś swoje konto SMS API z User.com. Teraz możesz przejść do KampanieSekcja SMS i stworzyć swój pierwszy Kampanie SMS tam!

Dowiedz się więcej

SMSAPI Integration

Connect your SMSAPI account to send SMS campaigns right from User.com panel.

Dowiedz się więcej
Module guide: SMS campaign

Send an SMS to your users

Dowiedz się więcej