Custom script integration

User.com plugins work by injecting a script to your website which enables communication between your site and our API. If you don’t want a plugin you can integrate User.com by yourself. To do so, insert the following code before the closing tag of your website:

Custom script integration

Jak używać?

User.com zaczyna działać po dodaniu skryptu aplikacji do kodu Twojej strony, co umożliwia połączenie z naszym API. Jeśli nie chcesz wtyczki, możesz zintegrować User.com samodzielnie. Aby to zrobić, wprowadź następujący skrypt do kodu Twojej strony, przed zamknięciem taga <body>:
Prosta instalacja widgetu
To prosty sposób na rozpoczęcie śledzenia zachowań użytkowników na Twojej stronie i interakcje poprzez widget czatu. Każda odsłona strony użytkownika będzie wychwycona, a informacja o niej przekazana do User.com poprzez zapytanie user-chatping. Wszystkie dane będą anonimowe, ponieważ w ramach user-chatping nie są przekazywane żadne dodatkowe atrybuty. Po załadowaniu skryptu będziesz w stanie.
<script data-cfasync="false" type="text/javascript">
 window.civchat = {
  apiKey: 'YOUR_API_KEY',
 };
</script>
<script data-cfasync="false" type="text/javascript" src="https://<your_app_subdomain>.user.com/widget.js">
</script>
Przykład zaawansowanego użycia
W ramach obiektu window.civchat możesz przekazywać wartości do zaktualizowania atrybutów użytkownika. Poniżej znajdziesz przykład takiej aktualizacji. Pamiętaj, że wykorzystaliśmy tu wartości statyczne, wyłącznie na potrzeby przykładu. W praktyce możesz podmienić je nazwami Twoich zmiennych GTM, a ich wartości zostaną dynamicznie podmienione na właściwe dla danego użytkownika podczas przekazywania przez JavaScript.
<script data-cfasync="false" type="text/javascript">
 window.civchat = {
  apiKey: 'YOUR_API_KEY',
  name: "John Doe",
  user_id: "idfromyourdatabase",
  email: "myemail@example.org",
  gender: 2,
  status: 2,
  date_attr: "2017-07-25T14:14:08.612Z",  // Must be a valid ISO 8601 format
  phone_number: "+44754123434", // Must be a valid E.164 format
  score: 0,
  company: {
   name: "My Company",
   company_id: "idfromyourdatabase",
   revenue: "$239.9 billion"
  }
 };
</script>
<script data-cfasync="false" type="text/javascript" src="https://<your_app_subdomain>.user.com/widget.js"></script>

Dowiedz się więcej

Integration via script

How to integrate your data with the User.com database via simple script implementation within your web page source code

Dowiedz się więcej